Disclaimer

Ondanks het feit dat De Hoge Voorde de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen onjuistheden voorkomen. Onze school is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen door of inherent aan het bericht van informatie via internet evenals als gevolg van technische kennisgeving. Aan de informatie kunnen géén rechten worden ontleend.