Kijkje in onze school

In deze serie foto's krijgt u een kleine impressie hoe een aantal van onze lokalen en andere ruimtes in onze school er uitzien. 

Persoonlijke afspraak

Wilt u een persoonlijke afspraak maken om onze school beter te leren kennen? Klik dan op de knop hieronder en kom kennismaken, wij geven u graag een rondleiding.

Historie

De Hoge Voorde is ontstaan ​​vanuit een fusie tussen de scholen Het Hoge en De Vordering, allebei scholen in Vorden. Per 1 augustus 2017 is Het Hoge, oorspronkelijk een school met een eigen vereniging en bestuur, overgenomen door SKBG-onderwijs. In het schooljaar 2017/2018 hebben beide teams de voorbereidingen getroffen om vanaf schooljaar 2018/2019 echt als een nieuwe school naar buiten te treden: De Hoge Voorde.

De naam 'De Hoge Voorde' is een samenstelling van Het Hoge en De Vordering. Daarnaast is de plaatsnaam Vorden afgeleid van 'Voorde', wat doorwaadbare plaats betekent. Dit heeft te maken met de Vordense Beek, tegenover het schoolgebouw.

Het schoolgebouw

De Hoge Voorde is gelegen aan de straat Het Hoge in het dorp Vorden. Het is een straat die letterlijk wat hoger ligt en daaraan zijn naam dankt. Het gebouw bestaat uit groepslokalen, een gymzaal voor jonge kinderen, een podium, een groepskeuken om met kinderen te koken en een leerplein waar gewerkt wordt vanuit het talent van ieder kind.

We hebben een prachtig buitenterrein met veel ruimte om te spelen, een timmerschuur, een schooltuin waar we groente verbouwen en een dierenverblijf met kippen, cavia's en konijnen. Ook is er de gelegenheid om buiten les te geven en is er een podium buiten.

Daarnaast beschikt het gebouw over een ruime BSO-ruimte, een ruimte voor peuteropvang en een kinderdagverblijf met alle voorzieningen die nodig zijn. Tevens is er een invalidentoilet met douche en beschikt het gebouw over een lift.

We geven u graag een rondleiding tijdens een kennismakingsgesprek om u goed beeld te geven van ons mooie schoolgebouw waar we trots op zijn.

Kijkje in onze school-het schoolgebouw
kijkje in de school-het schoolgebouw

Oecumenische identiteit

We zijn een school waar respect voor elkaar en voor de leefomgeving belangrijke waarden zijn. Onze school wil kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid, hen leren dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes, voor de ander en de omgeving waarin je leeft.

Dat betekent dat we kinderen leren samen te werken met respect voor ieders persoonlijkheid, geloof en levensovertuiging. Openheid, tolerantie, saamhorigheid en betrouwbaarheid zijn voor ons belangrijke thema's.

Onze school staat dan ook open voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun achtergrond, levensbeschouwing of geloofsovertuiging. Het is daarnaast ook een plek waar wij in onze lessen bewust aandacht besteden aan diverse godsdiensten.

Op onze school vinden wij het belangrijk om samen te vieren. Dat betekent dat we met elkaar willen stilstaan bij het leven, in vreugde en verdriet. We vieren met elkaar verschillende christelijke feestdagen, waarbij alle kinderen meedoen.

Bestuur

De Hoge Voorde is een van de 20 scholen binnen SKBG-onderwijs. SKBG staat voor Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland. Scholen van SKBG bevinden zich in de gemeenten Winterswijk, Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Brummen,  Lochem, Voorst en Zutphen. Met 3000 leerlingen en 250 medewerkers behoort de SKBG tot een van de grotere schoolorganisaties voor bijzonder onderwijs in de provincie Gelderland.

Voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering én voor de dagelijkse leiding van de stichting is een voorzitter aangesteld binnen het College van Bestuur (CvB). Toezichthouder is de Raad van Toezicht.

 

Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland
Rijksstraatweg 119a
7331 AD Warnsveld
Tel. 0571 - 26 11 09
E-mail: secretariaat@skbg.nl
Website: www.skbg.nl

College van Bestuur:
Voorzitter: De heer M. Manders