Nieuws

Corona update De Hoge Voorde

Hier vindt u de laatste update van de beslisboom voor 'alle leeftijden'.

foto 1 Pietengym 2022 De Hoge Voorde
Foto 2 pietengym 2022 De Hoge Voorde

Ook personeelstekort voor Sinterklaas

2-12-2022

Net als in heel Nederland heeft ook de Sint te maken met krapte op de arbeidsmarkt.

Om Sinterklaas tegemoet te komen, biedt De Hoge Voorde deze week nog een spoedcursus 'hoe word ik in korte tijd een volwaardig piet' aan.

Veel optionele 'pieten' hebben zich al gemeld en leren onder leiding van een vakdocent van de gemeente Bronckhorst,  hoe ze over daken moeten klauteren en pakjes in de schoorsteen moeten gooien zoals een 'echte piet'.  

Foto 3 Pietengym 2022 De Hoge Voorde

Samenwerking loont tegen een beter armoedebeleid!

23-11-2022

Ruim 200 leerlingen uit groep 8 van 10 basisscholen uit onze gemeente Bronckhorst bezochten 23 november het gemeentehuis. In het teken van ‘Groep 8 aan de macht’ grepen zij, onder leiding van burgemeester Marianne Besselink, de macht tijdens twee kinderraadsvergaderingen over burgerschapsvorming. Onze school deed met de 2 groepen 8 mee. In de weken voorafgaande aan de vergadering werden de leerlingen door de leerkrachten al goed voorbereid. Ze leerden over de werking van democratie, politiek, verkiezingen en welke taken een gemeente heeft. Ook zijn er 5 raadsleden uit elke groep gekozen, die de groep mochten vertegenwoordigen. De voorstellen voor een beter armoedebeleid, waarover in de raadsvergadering gestemd kon worden, hebben de leerlingen zelf bedacht. In het gemeentehuis ging het er officieel aan toe, met naambordjes voor de raadsleden, vragenrondje, verdediging van het raadsvoorstel en ook een schorsing van de vergadering. Tijdens deze schorsing konden de scholen onderling overleggen of ze hun eigen visie/voorstel nog wilden aanpassen of dat ze een samenwerking aan willen gaan met een andere school. Het eventuele aangepaste raadsvoorstel mochten ze opnieuw presenteren. Daarna werd er gestemd en de leerlingen op de tribune mochten de stemmen tellen.

De Hoge Voorde kwam met onze kanjers van de 2 groepen 8 2x als winnaar uit de strijd. Beide groepen hadden gekozen een samenwerking aan te gaan met een andere school. Groep 8A gaat de plannen uitwerken met de Dorpschool en groep 8B samen met de Leer uit Hengelo (G). Beide groepen hebben een cheque gekregen t.w.v. € 250,- De plannen die er nu liggen hebben te maken met het organiseren van een spelletjesmiddag/talentenmiddag ten behoeve van kinderen die in armoede leven. Er zullen 2 middagen worden georganiseerd, één in Vorden en de andere middag in Hengelo (G). Hoe dit vorm gaat krijgen wordt de komende tijd bekeken.

Deelname Media Masters 2022 De Hoge Voorde
Week van de Media Wijsheid 2022 De Hoge Voorde

Mediawijsheid

15-11-2022

De groepen 6/7/8 hebben in de week van 4 tot en met 11 november meegedaan aan MediaMasters. (Digitale) media spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven, ook in dat van onze kinderen. Mediawijsheid is daarom belangrijk. Tijdens de Week van de Mediawijsheid hebben wij extra aandacht aan mediawijsheid besteed. Het spelen van de serious game MediaMasters was daar een onderdeel van. Door het spelen van de game bouwden leerlingen een basiskennis op over mediawijsheid terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale rekenvaardigheden aan de orde kwamen. We gingen aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit, het wel of niet accepteren van cookies en nepnieuws. Dit jaar had de campagne het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online.

Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters werden leerlingen vijf speldagen lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor konden zij in de klas en thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over mediawijsheid. Hiermee konden ze extra punten verdienen voor de klas.

Al onze groepen hebben de 4 missies van de MediaMasters goed doorlopen. Niet alleen de kinderen hebben van dit project veel opgestoken, maar zeker ook de leerkrachten! Er was een duidelijk besef dat er mooie maar ook minder mooie kanten aan media zitten. Er is veel overlegd, er waren mooie gesprekken waar we met zijn allen blijvend voordeel van zullen hebben.

Groep 8B was de winnaar van onze school, mede door de extra MediaMissies die ze thuis volbracht.

Muzieklessen 2022-2023 De Hoge Voorde

Wat een enthousiasme tijdens ons muziekonderwijs!

17-11-2022

Iedere donderdag klinken er vrolijke geluiden op De Hoge Voorde. De groepen 4 en 5 krijgen dan namelijk muziekonderwijs, aangeboden en verzorgd door docenten van de Muziekschool Oost Gelderland in samenwerking met leden van de Harmonie uit Vorden.
Aan het begin van het schooljaar starten de lessen van de Muziekschool. De leerlingen van groep 5 mogen eerst diverse muziekinstrumenten uitproberen. Na de herfstvakantie mogen zij een instrument kiezen om in kleine groepjes te gaan spelen. Ze kunnen kiezen uit gitaar, dwarsfluit, keyboard of accordeon of een ander blaasinstrument. Met een vakdocent oefenen ze verschillende liedjes. Ongeveer 1x in de 4 weken komen de groepjes bij elkaar in het muzieklokaal. Met de hele groep wordt een orkest gevormd en worden de geoefende liedjes samengespeeld. Daarnaast wordt er vrolijk gezongen en gerapt. Alle kinderen zijn super enthousiast over ons muziekonderwijs!

 

Uitdagende boeken De Hoge Voorde

Wie durft de uitdaging aan?

2-11-2022

De Hoge Voorde wil het lezen stimuleren en kinderen uitdagen om verder te kijken dan de bekende titels en de mooie kaften van de boeken.

Daarom zijn er boeken ingepakt en gesorteerd op niveau van lezen om te kijken of wij onze kinderen kunnen motiveren ook een onbekend boek te lezen en daar een beoordeling (👍🏻👎🏻) aan te geven. Zo stimuleren wij het lezen en houden wij ook onze schoolbibliotheek up to date met boeken die de leerlingen écht leuk vinden om te lezen. 

Judoles voor de groepen 7 en 8

18-10-2022

Erg blij zijn we met de mogelijkheid om schooljudo te kunnen aanbieden aan onze groepen 7 en 8. Schooljudo levert een belangrijke bijdrage aan de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De HiRO-methode biedt onze leerlingen een lesmethode in combinatie met judolessen waarbij aandacht wordt besteed aan 7 kernwaarden namelijk: respect, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en plezier. Op motorisch vlak leren de kinderen om te stoeien en te vallen maar op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling gaat het ook om groepsdynamiek en het creëren van een veilig pedagogisch klimaat. De kinderen hebben volop aandacht voor de uitleg van de leraar en doen fanatiek mee met de lessen.

Foto 1 Judo De Hoge Voorde
Foto 2 Judo De Hoge Voorde
Foto 3 Judo De Hoge Voorde
Foto 4 Judo De Hoge Voorde

Julia winnaar voorleeswedstrijd Kinderboekenweek

13-10-2022

Vandaag was de finale van de voorleeswedstrijd op De Hoge Voorde. Een activiteit die tijdens de Kinderboekenweek ieder jaar op het programma staat. In de groepen 5, 6 en 6/7 zijn de voorrondes gehouden. In deze groepen werd er gelezen door leerlingen uit de groepen 7 en 8. Uit iedere voorronde kwam één winnaar tevoorschijn. De deelnemers hadden een favoriet fragment gekozen en vertelden van te voren iets over het boek en het verhaal.

Tijdens de finale was de spanning hoog want de finalisten Tasnem, Julian en Julia moesten dit keer voorlezen aan alle leerlingen uit de groepen 5 en 6 én aan een aantal leerkrachten. Er was ook een jury aanwezig, die de kinderen beoordeelden aan de hand van stemgeluid, verstaanbaarheid, emotie in het verhaal en het gekozen fragment. De jury heeft het ontzettend moeilijk gehad want het niveau was erg hoog. Er kon er echter maar één de allerbeste zijn en dat was.....Julia ter Mul uit groep 8B. Zij heeft voorgelezen uit het boek: 'Mees Kees in de gloria', geschreven door Mirjam Oldenhave.

Tijdens de Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen, heeft elke klas een gastles over een 'groen' onderwerp gehad. Ook de bieb heeft boekpromotielessen gegeven. Het 'leesalarm' ging ook regelmatig af, de leerlingen pakten dan hun boek en gingen een kwartiertje lezen. Donderdagmiddag werd er een echte boekenmarkt gehouden, de kinderen hadden van thuis een boek meegenomen, die ze op school mochten ruilen voor een nieuw boek. Al met al, een enerverende week met veel leesplezier!

foto 2 Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek 2022 De Hoge Voorde
Foto 3 Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek 2022 De Hoge Voorde
foto 4 Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek 2022 De Hoge Voorde

Opening Kinderboekenweek 2022

5-10-2022

Woensdagochtend verzamelden ouders en kinderen zich op het sportplein van 'De Hoge Voorde'. De versiergroep had met groene versieringen de hele school versierd. Dit in het kader van het thema van de Kinderboekenweek: Gi-ga-groen.

De meesters en juffen liepen op het plein, verkleed in outfits van “groene” beroepen. Er waren tuinmannen, een vogelaar, boswachter, imker, boer en de boomchirurg had zelfs een assistent meegenomen. De kinderen mochten bij de imker honing proeven.

Directeur Tim Berends heette iedereen van harte welkom met een gedicht. Twee kinderen van groep 8 lazen het gedicht 'Groen' voor en de kinderen van groep 5 dansten en zongen het 'Gi-ga-groenlied' van Kinderen voor Kinderen. Daarna kreeg elke groep een paar nieuwe boeken en was de opening een feit.

Deze weken krijgen alle kinderen een gastles rondom natuur/milieu, zijn er boekpromotielessen van de bieb, lezen de kinderen elkaar voor en proberen de leerlingen van de groepen 7 en 8 voorleeskampioen te worden. Ook zal er een aantal keren een leesalarm af gaan. Dan stopt iedereen met z’n les of activiteit en wordt er (voor)gelezen in alle groepen.

Dat wordt een fijne week!

 

foto 1 Opening Kinderboekenweek 2022 De Hoge Voorde
Foto 4 Kinderboekenweek 2022 De Hoge Voorde
foto 2 Kinderboekenweek 2022 De Hoge Voorde
Foto 5 Kinderboekenweek 2022 De Hoge Voorde
Foto 3 Kindeboekenweek 2022 De Hoge Voorde
Foto 6 Kinderboekenweek 2022 De Hoge Voorde
foto 1 Acrobatiekles De Hoge Voorde
Foto 2 Acrobatiekles De Hoge Voorde

Cultuureducatie, een mooie toevoeging aan ons onderwijs.

4-10-2022

We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren om zich op verschillende manieren uit te drukken en leren
genieten van kunst en cultuur. Ze leren daarbij om op eigen werk en dat van anderen te reflecteren met
respect en begrip. We werken samen met de Muzehof, instelling voor cultuur en school van de gemeente Zutphen, om een zo breed mogelijk aanbod te kunnen realiseren.

Op dit moment krijgen de leerlingen van de groepen 3 en 4 drie weken lang acrobatiekles van een professioneel acrobaat.  Wat hebben de kinderen de eerste les al genoten. Samenwerken, vertrouwen op elkaar en daardoor ook zelfvertrouwen krijgen! 

 

Les in de natuur

30-9-2022

Onder begeleiding van vrijwilligers van IVN landgoed Hackfort gingen de leerlingen van de groepen 7 en 8 op de fiets naar de Veengoot, vlakbij het kasteel. Ze hebben daar verschillende experimenten gedaan en de waterkwaliteit onderzocht d.m.v. het bekijken van de kleur van het water, de geur en de temperatuur. Verder hebben ze ook gezocht naar planten en beestjes in het water.  

 

 

foto 1 Veengoot waterexpeditie groepen 7 en 8 De Hoge Voorde
Foto 2 waterexpeditie De Veengoot  De Hoge Voorde
Foto 3 waterexpeditie De Veengoot groepen 7 en 8
Foto 4 Waterexpeditie De Veengoot groepen 7 en 8
Foto 1 naschools sportuurtje De Hoge Voorde
Foto 2 naschools sportuurtje De Hoge Voorde

Grote deelname aan naschools sportuurtje!

29-9-2022

Wat een enthousiasme gisteren tijdens één van de eerste naschoolse sportuurtjes op initiatief van de Gemeente Bronckhorst. Met het maximale aantal deelnemers van De Hoge Voorde, aangevuld met kinderen van de BSO van Avonturijn werd er een uurtje gesport in het kader van 'jongeren op gewicht en meer bewegen'. We zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie initiatief. 

Foto 1 games maken 27-9-2022 De Hoge Voorde

Meebewegen met de interesses van de kinderen!

27-9-2022

Vandaag hadden de groepen 6/7, 7, 8a en 8b een workshop games maken! Deze workshop werd gegeven door een kunstenaar. Jaarlijks krijgen de groepen een aantal kunstzinnige workshops van gastdocenten om in aanraking te komen met verschillende culturele facetten. Op voorhand waren de kinderen al ontzettend nieuwsgierig en gemotiveerd. Individueel en in tweetallen hebben de kinderen stap voor stap een game ontdekt, geëxperimenteerd, ontworpen, geëvalueerd en uiteindelijk weer verder ontworpen, tot een game die spannend en uitdagend is!

Foto 2 Games maken De Hoge Voorde
Foto 3 Games maken De Hoge Voorde
Foto 1 samenwerken gym 9-9-2022 De Hoge Voorde
Foto 2 samenwerken gym 9-9-2022 De Hoge Voorde

Samenwerken van grote waarde

9-9-2022

De kernwaarden voor onze school zijn: verbinding, veiligheid, respect, samenwerking, talent en onderzoek.

De Hoge Voorde ziet de gekozen kernwaarden als een middel om goed om te kunnen gaan met maatschappelijke ontwikkelingen en biedt handvatten om zich in de huidige wereld staande te houden.

Tijdens de gymles van groep 8B werd ' samenwerking ' flink op de proef gesteld! De teams doorliepen door middel van het verplaatsen van hoepels een parcours, waarbij ze de vloer niet mochten aanraken. Als extra uitdaging mocht er niet gesproken worden en werden er teamleden geblinddoekt. Mooi om te zien, dat met vooraf goed overleg, gebarentaal als hulpmiddel en 'samenwerken' het einddoel toch bereikt kon worden.

Programmeren 2-9-2022 De Hoge Voorde

Creativiteit tijdens talentenmiddag

2-9-2022

Nieuw dit schooljaar is op vrijdagmiddag de 'talentenmiddag'. De kinderen volgen een workshop van twee middagen en gaan dan door naar een volgend onderdeel. De kinderen van groep 6 zijn in hun eigen lokaal gestart met programmering. De kinderen waren dolousiast om een ​​korte animatie van een spel te ontwerpen met bewegende figuren en geluiden. Een leuke achtergrond mocht ook niet ontbreken. Creatief bezig dus.....maar ook bezig met de toekomst!

foto 2 Programmeren 2-9-2022 De Hoge Voorde
Foto 3 Programmeren 2-9-2022 De Hoge Voorde