Nieuws

Hieronder vindt u de laatste update van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8, de richtlijn basisonderwijs en de informatie van de GGD.

Foto 1 Sinterklaasviering 2021 De Hoge Voorde
Foto 2 Sinterklaasviering 2021 De Hoge Voorde
Foto 3 Sinterklaasviering 2021 De Hoge Voorde
Foto 4 Sinterklaasviering 2021 De Hoge Voorde
Foto 6 Sinterklaasviering 2021 De Hoge Voorde
Foto 8 Sinterklaasviering 2021 De Hoge Voorde

Sinterklaasviering...........zonder Sinterklaas

3-12-2021

Er voltrok zich bijna een ramp op De Hoge Voorde. De sinterklaasviering stond gepland voor vandaag maar .............Sinterklaas en zijn hoofdpiet konden niet komen door de Corona, ze moesten naar de teststraat van de GGD. Ze hadden wel gezorgd voor een mooie videoboodschap voor alle kinderen en......hadden 3 pieten naar school gestuurd. De pieten kwamen met een stint van Avonturijn aan op het schoolplein in het kader van de steeds verder vorm krijgende samenwerking tussen de school en Avonturijn. En wat hadden de pieten veel cadeautjes voor de onderbouw en surprises voor de bovenbouw bij zich zeg, het werd het een topfeest! De pieten bezochten de peutertjes bij Avonturijn, deden mee met een pietenparcours bij de kleuters, waren getuige van een echt muziekfestijn en hebben veel groepen een raambezoek gebracht. Omdat ze de hele morgen uitgetrokken hadden voor De Hoge Voorde gingen ze mee op ziekenbezoek om alle zieke leerlingen te bezoeken en een cadeautje of surprise te brengen. De zieke kinderen konden vervolgens online meedoen met het feest in de groepen. Ook gingen de pieten nog even langs bij de sporthal, om mee te doen met de gymlessen.

Ondanks de afwezigheid van de Sint werd het een TOPDAG! 

Foto 5 Sinterklaasviering 2021 De Hoge Voorde
Foto 7 Sinterklaasviering 2021 De Hoge Voorde
Foto 9 Sinterklaasviering 2021 De Hoge Voorde
Foto 10 Sinterklaasviering 2021 De Hoge Voorde
Kabouterpad 1 De Hoge Voorde

Trots op onze stagiaires van Iselinge Hogeschool, die al vroeg in het schooljaar bezig zijn met zelfstandige projecten!

16-11-2021

Vanochtend en gisterochtend hebben de kinderen van groep 1/2a en groep 1/2b in kleine groepjes een kabouterpad gelopen.
Tijdens dit kabouterpad kwamen zij steeds opdrachten tegen, die zij samen met de begeleidende ouder mochten uitvoeren.
Deze opdrachten hadden allemaal te maken met het thema ‘herfst’, zo mochten de kinderen experimenteren met bladeren, noten en bomen. Ook hebben de kinderen hun eigen voetstappen met elkaar vergeleken en kregen zij een opdracht met cijfers en herfstdieren.
De kinderen hebben een gezellige ochtend vol met leuke activiteiten gehad.
Ik heb dit project ondersteund en uitgevoerd en ik had hier veel plezier in.

Charlotte Koster, stagiaire groep 1/2B

Kinderboekenweek én Afrika

29-10-2021

In groep 8 hebben we in de afgelopen periode met VierKeerWijzer aan het thema 'Afrika' gewerkt. We hebben natuurlijk ook aandacht besteed aan de Kinderboekenweek, met als thema 'Worden wat je wil'. Helaas is dit laatste voor de meeste kinderen in Afrika niet zo makkelijk… Armoede speelt hierbij een grote rol. We hebben de 2 thema’s daarom aan elkaar gekoppeld met een inzamelactie. In ruil voor een kleine bijdrage hebben de kinderen uit hun favoriete boek voorgelezen aan familie, vrienden, kennissen, juffen en meesters. Het geld dat is opgehaald (ruim €220!) wordt door de organisatie My Book Buddy gebruikt om in Afrika schoolbibliotheekjes op te zetten en leesboeken voor schoolkinderen aan te schaffen. Zo hebben we niet alleen de leesvaardigheid en het leesplezier van onze eigen kinderen gestimuleerd, maar ook van de kinderen in Afrika. We zijn blij dat we er op deze manier een beetje aan mee kunnen helpen dat ook de kinderen in Afrika later kunnen worden wat ze willen!

Foto 1 Kinderboekenweek én Afrika De Hoge Voorde
Foto 2 Kinderboekenweek én Afrika De Hoge Voorde

Onze keuken, een waardevolle aanvulling op ons onderwijs

29-10-2021

Vandaag bleek maar weer eens hoe fijn het is om zo'n mooie grote keuken te hebben op school. Deze weken is het VierKeerWijzer-thema 'herfst' en nu ging het specifiek over paddenstoelen.
Wat is er dan mooier dan dat de kinderen van groep 5 vandaag champignonsoep mochten koken en konden proeven hoe eetbare paddenstoelen smaken.

Foto 1 Soep koken groep 5 De Hoge Voorde
Foto 2 Soep koken groep 5 De Hoge Voorde
Foto 3 Soep koken groep 5 De Hoge Voorde

De Hoge Voorde zet in op extra taalonderwijs

16-10-2021

Sinds een paar weken is er op de vrije woensdagmiddag tot en met de kerstvakantie, verlengde onderwijstijd voor kinderen die extra taalonderwijs nodig hebben. De lessen worden gegeven van 12.30 tot 14.30 uur.
Juf Wilma begeleidt deze lessen samen met onderwijsassistent meester Tom. De kinderen volgen de extra lessen met veel enthousiasme en tevens zijn ook de ouders heel enthousiast over de aangeboden lessen.

 

Geslaagde Kinderboekenweek op 'De Hoge Voorde'

15-10-2021

“Worden wat je wil” was het thema van deze Kinderboekenweek. Een mooi thema om lessen omheen te bouwen.

We zijn op dinsdag 5 oktober gestart met een “Beroepenmodeshow”. En...... superfijn; de ouders mochten weer op het plein en konden dus samen met hun kinderen genieten van de “show” door het team van De Hoge Voorde. De rode loper lag uit en alle meesters en juffen liepen om de beurt over de catwalk als brandweerman, kok, clown, operatieverpleegkundige, clown, business vrouw, enz. Ze werden ondersteund door muziek en de ladyspeaker. De laatste op de catwalk was een Boekenvrouwtje. Zij had een mand met nieuwe boeken bij zich, voor elke klas was er ééñ nieuw (voor)leesboek. Daar werd natuurlijk meteen uit voorgelezen.

De versiercommissie heeft de school mooi versierd en een beroepenwand gemaakt. Ouders hebben een foto van zichzelf, aan het werk in hun beroep, naar school gestuurd. Deze zijn allemaal in de hal opgehangen. Omdat we een VierKeerWijzer school zijn en werken vanuit de verschillende intelligenties, zijn de beroepen geclusterd per intelligentie opgehangen. Natuurlijk zijn er bij de beroepen meerdere intelligenties die handig zijn; b.v. een monteur moet goed kunnen kijken, maar ook kunnen meten en rekenen. Een timmerman houdt van doen, maar moet ook goed kunnen rekenen en tijdens een klus ook nog goed kunnen samenwerken. Zo krijgen de kinderen veel voorbeelden van wat je later kunt worden.

Gedurende deze weken hebben de groepen ook aan elkaar voorgelezen, dit zorgde voor veel verbinding tussen de groepen. Ook was Marijke Schotman op school om haar nieuwe boek 'Mos' te presenteren en eruit voor te lezen aan de leerlingen. Tevens hebben kinderen uit groep 7 en 8 meegedaan met de voorleeswedstrijd.

Vrijdagochtend hebben 3 finalisten gestreden om de titel: Voorleeskampioen van De Hoge Voorde. Fien, Loes en Rosa lazen een fragment uit een boek voor, aan de leerlingen van groep 5 en 6. Een 4-koppige jury heeft na rijp beraad Rosa uitgeroepen als 'voorleeskampioen 2021-2022 van De Hoge Voorde'. Voor de prijsuitreiking kwamen alle kinderen naar de hal. Rosa mocht de oorkonde in ontvangst nemen en ze las nog een keer het verhaal voor. Zij mag nu door naar de volgende ronde. Van harte gefeliciteerd Rosa!

Op donderdagmiddag was er een beroepen/vossenjacht georganiseerd. De kinderen moesten in de wijk 11 verschillende vossen zoeken. Groep 1, 2 en 3 ging op pad met ouders en moesten bij 11 foto’s vossen zoeken. De groepen 4 t/m 8 liepen zelf en verzamelden letters. Zij moesten daarmee het woord “prentenboek” puzzelen. Na de vossenjacht waren alle ouders en belangstellenden welkom om het werk van de kinderen te bekijken.

Het was weer “ouderwets” gezellig!

Foto 1 beroepenjacht kinderboekenweek De Hoge Voorde
Foto 4 beroepenjacht kinderboekenweek De Hoge Voorde
Foto 6 beroepenjacht kinderboekenweek De Hoge Voorde
Foto 2 beroepenjacht kinderboekenweek De Hoge Voorde
Foto 5 beroepenjacht kinderboekenweek De Hoge Voorde
Foto 3 beroepenjacht kinderboekenweek De Hoge Voorde
foto 1 Eerste Hulp bij het werken met kinderen De Hoge Voorde
Foto 2 Eerste Hulp bij het werken met kinderen De Hoge Voorde
Foto 3 Eerste Hulp bij het werken met kinderen De Hoge Voorde

Veiligheid voor alles!

13-10-2021

Met veel enthousiasme hebben vandaag alle teamleden de training 'Eerste Hulp bij het werken met kinderen' gevolgd. De Hoge Voorde heeft daarnaast in het team 12 BHV-ers die 1x per 2 jaar BHV-training krijgen. Mocht er iets gebeuren op school dan zijn de leerlingen in goede handen.

Foto 1 Voorlezen Kinderboekenweek 2021 De Hoge Voorde

Verbinding boven- en onderbouw in de Kinderboekenweek

7-10-2021

Zorgen voor verbinding is één van de speerpunten op De Hoge Voorde. Dit uit zich ook door elkaar voor te lezen in de Kinderboekenweek. Groep 5 las voor aan groep 3. Wat hebben álle kinderen genoten! Voorlezen, luisteren en kijken en hierbij aandacht hebben voor elkaar. Dit zorgt voor verbinding tussen de boven- en onderbouw.

Foto 2 Voorlezen Kinderboekenweek 2021 De Hoge Voorde
Foto 3 Voorlezen Kinderboekenweek 2021 De Hoge Voorde
Foto 4 Voorlezen Kinderboekenweek 2021 De Hoge Voorde
Foto 1 Start Kinderboekenweek De Hoge Voorde
Foto 2 Start Kinderboekenweek De Hoge Voorde
Foto 3 Start Kinderboekenweek De Hoge Voorde

Kinderboekenweek van start

5-10-2021

Vandaag was op De Hoge Voorde de start van De Kinderboekenweek. Het team had zich ingespannen om het thema van De Kinderboekenweek goed tot uitdrukking te brengen namelijk "WORDEN WAT JE WIL". De enthousiaste kinderen en ouders zagen een groot deel van het team voorbij komen in kleding van een ander beroep, zodat bewezen werd .....dat iedereen kan worden wat hij of zij wil. Aan het eind van de presentatie kregen alle groepen van het boekenvrouwtje, een mooi 'eigen' leesboek aangeboden!

Foto 4 Start Kinderboekenweek De Hoge Voorde
Project techniek De Hoge Voorde

Nieuw extra project techniek

5-10-2021

Dit schooljaar draait De Hoge Voorde een project in samenwerking met ‘Het Kompaan College’ en ‘De Dorpsschool’. Dit is een unieke samenwerking. De studenten van Het Kompaan College lopen stage op De Hoge Voorde en groep 7 van De Hoge Voorde volgt technieklessen op Het Kompaan college. De studenten ontdekken of werken in het onderwijs iets voor hen is en daarbij werken wij met onze leerlingen aan de kerndoelen van techniek. Om dit onderwijs kracht bij te zetten hebben wij geïnvesteerd in uitdagend techniekmateriaal. Hierbij kun je denken aan nieuwe snufjes op techniekgebied. Een voorbeeld hiervan zijn robots om te programmeren. Dit is en wordt in onze samenleving natuurlijk steeds belangrijker. Daarom vinden wij het belangrijk dit aan te bieden. Samen vooruit noemen we dat!

Dit project staat los van de technieklessen die onze twee groepen 8 al volgen in het 'Technieklokaal' op het Metzo College in Doetinchem.

Onze leerlingen lezen voor Afrika!

4-10-2021

Edukans en My Book Buddy slaan de handen ineen om wereldwijd lezen te stimuleren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 met thema ‘Worden wat je wil’ worden Nederlandse basisschoolleerlingen uitgedaagd om zoveel mogelijk (voor) te lezen én geld op te halen voor My Book Buddy bibliotheken voor kansarme leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Edukans doneert uitwisbare schriften zodat ze ook kunnen schrijven.
Bezoek hiervoor de actiepagina op de My Book Buddy website via de knop aan de linkerzijde.

De groepen 8 van De Hoge Voorde doen ook mee aan deze actie. Hiermee leggen we tegelijkertijd een link met ons 4xWijzerthema “Afrika”. Ook kinderen in Afrika dromen immers over bepaalde beroepen. We vinden het fijn om hen hierbij een stukje op weg te helpen. 

De campagne start op 6 oktober en eindigt op 17 oktober. Met een speciale sponsorkaart in de vorm van een boekenlegger én boek gaan kinderen langs bij familie, vrienden, buren en kennissen. In ruil voor een kleine bijdrage vertellen zij over het boek of lezen zij een stukje voor uit hun favoriete boek. We stimuleren hiermee de leesvaardigheid en het leesplezier van kinderen.
En ondertussen doen zij ook iets voor een ander. Het geld dat wordt opgehaald wordt gebruikt om in Afrika kinderbibliotheken op te zetten en om kinderen te voorzien van duurzame en uitwisbare schriften. Daarmee stimuleren we de lees- én schrijfvaardigheid van kinderen in ontwikkelingslanden.
Zodat ook zij kunnen worden wat ze willen!

Naschools sportuurtje De Hoge Voorde

Na school meer bewegen

1-10-2021

Op initiatief van de Gemeente Bronckhorst wordt er vanaf donderdag 7 oktober, voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van De Hoge Voorde en voor de kinderen van de BSO van Avonturijn een naschools sportuurtje aangeboden op het sportplein van De Hoge Voorde in het kader van ‘jongeren op gewicht en meer bewegen’. Het sportuurtje, op de donderdag vanaf 14.45 tot 15.45 uur, die elke keer een ander thema kent (bijvoorbeeld, tikspelen, voetbal, trefbal, en estafette), vindt 9x plaats op 7 oktober, 11 november, 9 december, 20 januari, 17 februari, 24 maart, 21 april, 9 juni en 7 juli. Leerlingen kunnen zich na overleg met ouders/verzorgers inschrijven via het inschrijfformulier in het halletje bij de ingang van de school/BSO. Wij zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie initiatief.

Foto 1 buiten de klas spelen De Hoge Voorde
Foto 2 buiten de klas spelen De Hoge Voorde
Foto 3 buiten de klas spelen De Hoge Voorde

Kleuters spelen buiten de klas in het kader van het thema in de klas

30-9-2021

Misschien is het u al wel eens opgevallen maar de speelhoeken bij de kleuters worden steeds aangepast aan het thema dat in de klas wordt behandeld. Zo kunnen ze spelen met de kennis die ze binnen in de klas hebben opgedaan.

Dit keer is het thema ‘Hoera er is er eentje jarig!!!’
Elke dag wordt er een verjaardagsfeestje gevierd. De juffen hebben een verhaal bedacht en voorgespeeld en de kinderen spelen het verjaardagsfeestje in de themahoek: `Verjaardag`. De jarige maakt alles klaar. De tafel wordt gedekt met taart, schoteltjes, vorkjes en echte kopjes. Voor de jarige is er natuurlijk een hele speciaal stoel en een kopje met een gouden randje. De jarige belt met de visite: “Komen jullie op mijn feestje?” De visite heeft natuurlijk cadeautjes ingepakt en het mooi versierd. Wat een gezelligheid met elkaar.

Leerlingenraad 2021-2022 De Hoge Voorde

De nieuwe leerlingenraad is geïnstalleerd

28-9-2021

We willen de leerlingen van De Hoge Voorde opleiden tot actieve burgers, die zich medeverantwoordelijk voelen voor de gang van zaken binnen school. De leerlingenraad speelt daarbij een actieve rol, doordat zij een klankbord is voor en door de leerlingen en zo mede betrokken kan zijn bij zaken in en om de school. Elk jaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen in de groepen 5 t/m 8. Alle kinderen kunnen onderwerpen voor de vergadering aandragen, door een briefje in de brievenbus van de leerlingenraad te doen. Na de vergadering koppelt de leerling in de klas terug wat er is besproken. We wensen de deelnemers in de nieuwe leerlingenraad heel veel succes dit schooljaar. 

foto 1 Hackfort De Hoge Voorde
foto 2 Hackfort De Hoge Voorde
foto 3 Hackfort De Hoge Voorde

Excursies naar kasteel Hackfort in het kader van het culturele programma

27-9-2021

Het culturele programma-aanbod is een mooie aanvulling op onze lessen. Een aantal groepen hebben daarom al een bezoek gebracht aan kasteel Hackfort voor de waterlessen en de expeditie. Deze excursies waren al lange tijd uitgesteld door de Corona-perikelen. De groepen 5 en 6 gingen op 24 september op expeditie. Dankzij de inzet van vrijwilligers hebben de kinderen veel aspecten van een landgoed ervaren. De grote diversiteit aan bomen konden de leerlingen bekijken en benoemen met behulp van zogenaamde zoekkaarten. Met verrekijkers zijn vogels gespot, in de vijvers vissen en kikkers bekeken. In de boomgaard waren al wat rijpe appels en peren. Insecten zijn bekeken m.b.v. een vergrootglas. Ook hebben de kinderen met elkaar gediscussieerd of ze wel in zo'n groot kasteel wilden wonen. De leerlingen hebben deze expeditie als leerzaam en gezellig ervaren. De groepen 7 en en 8 gingen op 17 september al op de fiets naar het kasteel om de waterkwaliteit te onderzoeken met hulp van de boswachter en vrijwilligers van het IVN. De kinderen hebben met netjes gevist naar allerlei levende diertjes en waterplanten, diepte gemeten, waterkwaliteit onderzocht en met behulp van zoekkaarten planten en dierennamen opgezocht. Deze excursies en andere culturele activiteiten vormen een waardevolle toevoeging aan de lessen, die in de klas worden gegeven.

Foto 1 project 'Wiesneus' De Hoge Voorde
foto 2 project 'Wiesneus' De Hoge Voorde

Project 'Wiesneus'

21-9-2021

Bibliotheek Oost-Gelderland biedt elk schooljaar het project Wiesneus aan voor de groepen 5 en 6 om ook de jongere lagen van onze bevolking kennis te laten maken met ons dialect. Zo konden op 21 september de kinderen speulenderwies achterhooks leren. Project ‘Wiesneus’ gaat over het Nedersaksisch dialect. Alle mensen hebben een moedertaal. In deze streek is dat Achterhoeks of zoals de kinderen zeiden "plat proaten", een onderdeel van het Nedersaksisch dialect. We hebben eerst gekeken waar dit dialect wordt gesproken en geconstateerd dat de uitspraak soms per plaats verschilt. Er zijn dierenwoorden vertaald, we hebben naar een liedje van de dialectband ‘Boh Foi Toch’ geluisterd en een spelletje gedaan. De kinderen hebben in een boekje gewerkt dat mee naar huis is genomen. Fijn dat de kinderen op deze manier een stukje erfgoed meekrijgen.

foto 1 DOEKOE-actie COOP De Hoge Voorde
foto 2 DOEKOE-actie COOP De Hoge Voorde

Opbrengst DOEKOE-actie COOP welbesteed op De Hoge Voorde

20-9-2021

Eindelijk was het dan zover. Drie leerlingen uit de groepen 8 mochten naar de COOP om de bestelling van sport- en spelmateriaal op te halen. De kinderen vonden het super om de opbrengst van de DOEKOE-actie te kunnen bekijken.

Wij bedanken de mensen die de munten voor onze school gespaard hebben en natuurlijk de COOP voor het aanbieden van de mogelijkheid om mee te doen met hun actie in de periode april/mei.

Onze leerlingen hebben nu voor € 286,- spel- en sportmateriaal gekregen waaronder streethockeysticks, een bewegend leren spelpakket, elastieken en streetsoccer freestyle materiaal.

De 2e sponsoractie die bij de COOP loopt is in principe een blijvende actie. Bij deze actie kunt u zegels plakken op zegelkaarten en deze deponeren in de kluisjes in de winkel. Deze opbrengst van € 1,- per kaart, komt ten goede aan de ouderraad van De Hoge Voorde die het op hun beurt weer inzetten voor onze leerlingen, bijvoorbeeld voor aanpassingen aan het schoolplein en leuke leermiddelen op het leerplein.

 

 

 

Foto 1 schoolreis De Hoge Voorde
Foto 5 schoolreis De Hoge Voorde
foto 2 schoolreis De Hoge Voorde
foto 4 schoolreis De Hoge Voorde

Wat fijn, we mogen weer op schoolreisje!

14-9-2021

Vanmorgen onze leerlingen na 2 jaar eindelijk weer met zijn allen op schoolreis. Wat een fijn gevoel om ze te mogen uitzwaaien. De groepen 1, 2 en 3 gingen naar Het Land van Jan Klaassen in Braamt, de groepen 4,5 en 6 gingen naar het Openluchtmuseum in Arnhem en de groepen 7 en 8 gingen survivallen in Dinxperlo. Aan de binnengekomen reacties was af te lezen dat jong en oud genoten heeft.

1e startvergadering De Hoge Voorde
foto 2 1e startvergadering De Hoge Voorde

Klaar voor de start!

29-8-2021

Ons team is er klaar voor! Afgelopen week zijn de lokalen weer ingericht, is alles op orde gebracht en hebben we de eerste teamvergadering weer gehad waarbij ook de LIO-stagiaire en de 3e-jaars stagiaire aanwezig waren. Ze hebben een warm welkom gehad in het team. Morgen hopen we de kinderen weer te verwelkomen voor de start van ons nieuwe schooljaar. Wij hebben er heel veel zin in!

Bloemetje voor Inge Wanders De Hoge Voorde
Cadeautje Inge Wanders De Hoge Voorde

25-jarig jubileum juf Inge

26-8-2021

Op 4 juli vierde juf Inge Wanders haar 25-jarig jubileum, dit was in één van de laatste weken van het schooljaar. Haar keuze om het echt te gaan vieren, viel op de dag van de startvergadering van het nieuwe schooljaar op 26 augustus. Omdat Inge graag haar team wilde laten delen in haar feestje, had ze iedereen uitgenodigd bij haar thuis in de tuin op een prachtige locatie in Ulft. Inge en de teamleden hebben genoten van een heerlijk ongedwongen samenzijn, teambuildingsspelletjes, ontspanning, creatief bezig zijn en een heerlijke lunch. Dank je wel Inge voor de heerlijke morgen! Daarna is iedereen weer naar school gegaan om daar deel te nemen aan de 1e startvergadering.

 

 

Teamfoto jubileum Inge Wanders De Hoge Voorde
De Hoge Voorde zwaait uit
De Hoge Voorde afscheid groep 8

De Hoge Voorde zwaait groep 8 uit met een onvergetelijk afscheid!

16-07-2021

Klik voor het mooie afscheid van onze 46 kanjers op de knop hieronder.

 

Verbinding foto 1 De Hoge Voorde
Verbinding foto 3 De Hoge Voorde
Verbinding foto 2 De Hoge Voorde
Verbinding foto 4 De Hoge Voorde

Verbinding boven- en onderbouw

15-7-2021

Zorgen voor verbinding is één van de speerpunten op De Hoge Voorde. Dit uit zich ook door samen te spelen en daardoor samen te leren. Groep 7 kwam spelen met groep 1/2. Wat hebben álle kinderen genoten! Met een klein groepje spelletjes spelen en hierbij aandacht hebben voor elkaar. Dit zorgt voor verbinding tussen de boven- en onderbouw.

 

Leesdiploma De Hoge Voorde

Yeah, ze hebben hun leesdiploma!

8-7-2021

Deze kanjers uit groep 3 hebben het hele jaar keihard gewerkt en zij hebben vandaag hun leesdiploma behaald!

Gebruik keuken De Hoge Voorde

Gebruik leerplein en keuken

1-7-2021

We zijn erg blij met ons mooie leerplein en bijbehorende keuken op de bovenverdieping. Deze 2 blikvangers worden veelvuldig gebruikt voor allerlei doeleinden. Hiernaast ziet u op de foto hoe 2 leerlingen uit groep 7A leerden met een kookvideo, om in onze prachtige keuken, Griekse Tzatziki te maken. Dit was een praktijkonderdeel behorende bij hun reis door Midden- en Zuid Europa

Aardappeloogst groententuin De Hoge Voorde
Tuin foto 1 De Hoge Voorde

Oogst uit eigen schooltuin

1-7-2021

Normalerwijze hebben we op school tuinmoeders die helpen met het verbouwen van onze groententuin. Vaak gebeurt dit in samenwerking met de kleuters. Doordat door de Coronamaatregelen de tuinmoeders niet ingezet mochten worden, heeft de school het plan opgevat om de kinderen zelf in de tuin te laten werken en ze zelf verantwoordelijk te maken. Kinderen uit de groepen 7 en 8 kregen de vraag of ze in de schooltuin wilden werken. Bij te veel deelname zou er geloot worden. Ze mochten individueel maar ook in tweetallen werken. Ieder kreeg een stukje van ongeveer 1m², die ze moesten verzorgen. Het zaad werd beschikbaar gesteld door school maar leerlingen mochten ook planten van thuis meenemen. De enige voorwaarde was dat ze moesten zorgen dat de producten voor de zomervakantie klaar waren om te oogsten. Gereedschap van school werd beschikbaar gesteld en de oogst mochten de leerlingen mee naar huis nemen. 

ANWB Streetwise foto 1 De Hoge Voorde
ANWB Streetwise foto 2 De Hoge Voorde
ANWB Streetwise foto 3 De Hoge Voorde
ANWB Streetwise foto 5 De Hoge Voorde
ANWB Streetwise foto 6 De Hoge Voorde

ANWB Streetwise op bezoek

21-6-2021

Op maandag 21 juni hebben alle groepen deelgenomen aan ANWB Streetwise. Professionele instructeurs hebben deze dag verkeerstrainingen op maat gegeven. De kinderen uit de groepen 1/2 leerden in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en ze oefenden met veilig oversteken. Daarnaast werd geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje. Tijdens Blik en Klik leerden kinderen uit groep 3/4 in de gymzaal om veilig over te steken. Ook het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto werd geoefend met een gele elektroauto. Kinderen uit groep 5/6 leerden over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Zij mochten zelf plaatsnemen op de bijrijdersstoel van de ANWB lesauto, zelf remmen en daadwerkelijk de reactietijd ervaren. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en gebruik van een stoelverhoger is aan bod gekomen. Bij ‘Trapvaardig’ leerden de kinderen uit groep 7/8 praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsten daarbij over een parcours en trainden manoeuvres. Ook reden ze met een zware rugzak op. Dit alles om hen voor te bereiden op het zelfstandig naar de middelbare school fietsen.
Wat een leuke, interessante en leerzame dag hebben we gehad!

ANWB Streetwise foto 4 De Hoge Voorde
De Hoge Voorde reanimeren groepen 7

Reanimeren

21-6-2021

Leren door te ervaren en te doen!
We hebben het allemaal meegekregen, de voetballer Christian Eriksen die een hartaanval kreeg tijdens een voetbalwedstrijd. Een schokkende gebeurtenis. Dit hoop je nooit mee te maken. Gelukkig heeft hij het kunnen overleven door het snelle handelen van de medische staf. Dit leidde tot veel gesprekstof op school. Hier zijn wij op De Hoge Voorde op in gesprongen, door in beide groepen 7 les te geven ‘hoe te reanimeren’.

Dit werd georganiseerd en gerealiseerd door meester Jente. De kinderen waren erg betrokken en sommige wisten er al heel veel van! Wij hopen van harte, dat de leerlingen het niet nodig hebben, maar wanneer ze het nodig hebben, weten zij te handelen.

Jongleren De Hoge Voorde

Het culturele programma, een mooie aanvulling op onze lessen

9-6-2021

Een aantal groepen hebben 3 lessen jongleren gevolgd in het kader van het Cultureel programma aanbod.

De kinderen hebben geleerd dat er verschillende materialen zijn waarmee ze kunnen jongleren. Dit hebben ze uiteraard ook uitgeprobeerd en wat hebben ze hiervan genoten!

Meester Bart van de Muzehof, de enthousiaste instructeur, heeft de kinderen de tip gegeven om thuis te blijven oefenen met kleine balletjes, sokken of opvouwbare tasjes. Waarschijnlijk zullen nu veel ouders sokken missen, maar niet getreurd, de kinderen zijn er vast mee aan het oefenen. 

ANWB Streetwise komt naar school

27-5-2021

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon zorgt vaak voor afleiding. Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van onze leerlingen. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op maandag 21 juni naar onze school te komen.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours, wordt op een aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:

· Voor groep 1 en 2: Toet toet

Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.

· Voor groep 3 en 4: Blik en klik

Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.

· Voor groep 5 en 6: Hallo auto

In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

· Voor groep 7 en 8: Trapvaardig

Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.


Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op de knop aan de linkerkant onder het busje.

 

paasviering 3 De Hoge Voorde

De Hoge Voorde viert de Koningsspelen en laat van zich horen op Koningsdag

27-4-2021

Op vrijdag 23 april vierden alle kinderen van De Hoge Voorde de jaarlijkse Koningsspelen. Ook dit jaar met coronaregels, maar in tegenstelling tot vorig jaar, wel weer op school. Ondanks de geldende richtlijnen, protocollen en adviezen rondom het COVID-19 virus, was het een positieve dag voor de kinderen, met een oranje tintje. 

Alle kinderen mochten helpen het oranje tintje nog meer de school in te brengen, door zelf ook iets in een oranje kleur aan te trekken. De ouderraad zorgde voor het fruitmoment, voor een hapje en een sapje in de eerder benoemde oranje kleur. In de ‘eigen bubbel’ werden verschillende sportieve spellen gespeeld, zowel buiten als binnen. Saamhorigheid was het thema van de viering dit jaar.

Als afsluiting deelden de leerkrachten namens de ouderraad, ook nog een kleine verrassing uit om mee naar huis te nemen, met een kleine opdracht erbij. Na het zingen van het Wilhelmus op Koningsdag, in de deuropening, op het balkon of in de tuin mocht iedereen met het gekregen fluitje het volkslied afsluiten.

Heeft u na het zingen van het Wilhelmus buiten fluitgeluiden horen klinken, dan waren dat de kinderen van De Hoge Voorde!

Interview NIVOZ Anne Letink jeugdburgemeester Gemeente Bronckhorst

23-4-2021

Anne Letink is tien. Groep 7’er op De Hoge Voorde in Vorden. Dit schooljaar is ze de jeugdburgemeester van haar gemeente Bronckhorst. Ze combineert een gezond vertrouwen in haar eigen koers met een neiging goed te luisteren naar de wensen, vragen en problemen van andere kinderen: “Ik snap wel dat Mark Rutte er niet altijd kinderen bij kan halen. Maar ik vind het ook raar dat er pas nu een coronapersconferentie voor kinderen kwam.” Klik voor het hele interview op de knop aan de linkerkant.

Paspoort fam. Fahad De Hoge Voorde

Feestelijke actie op De Hoge Voorde voor familie Fahad

19-4-2021

De familie Fahad, met 3 kinderen op onze school, heeft het bericht ontvangen van de Gemeente Bronckhorst, dat zij binnenkort een Nederlands paspoort krijgen. De familie is hier heel erg blij mee. In de groepen van de kinderen is hier aandacht aan besteed. Er is stilgestaan bij het feit dat de familie een Nederlandse Nationaliteit krijgt en wat het voor de kinderen inhoudt om een paspoort te mogen ontvangen. We hebben met de leerlingen gesproken over nationaliteiten en de impact van een verhuizing/vlucht naar een ander land. De kinderen Hala en Zain hebben een zelfgemaakt 'paspoort' gekregen in hun groep, zodat het voor hun duidelijk werd, dat ze nu echt de Nederlandse Nationaliteit hebben. De kinderen waren blij verrast en hebben hun klasgenootjes en alle leerkrachten van De Hoge Voorde getrakteerd, volgens de geldende coronaregels in een gesloten verpakking. Op de foto ziet u een zichtbaar blije Hala uit groep 7B.

Geslaagd De Hoge Voorde
verkeersexamen De Hoge Voorde

De toppers van de groepen 7 zijn geslaagd!

9-4-2021

Eind maart hebben de leerlingen uit beide groepen 7, hun theoretisch verkeersexamen afgelegd. Vandaag is bekend geworden dat ze allemaal zijn geslaagd! Een mooie prestatie in een tijd, waarin ze de praktijk niet kunnen oefenen door de coronamaatregelen. Volgend schooljaar, wanneer ze in groep 8 zitten, worden ze door VVN in de gelegenheid gesteld, om dan samen met de leerlingen uit groep 7, hun praktisch verkeersexamen te behalen, zodat ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs kunnen.

paasviering 1 De Hoge Voorde
paasviering 2 De Hoge Voorde
Paasviering 5 De Hoge Voorde
Paasviering 6 De Hoge Voorde

Paasviering in de 'eigen bubbel'

1-4-2021

Vorig jaar geen paasviering i.v.m. de loc-down. Dit jaar mochten we gelukkig weer vieren, zei het in aangepaste vorm, in de eigen groep. Maar wat is het een waardevolle paasviering geworden, met als thema 'liefhebben', zo goed passend in deze coronaperiode. 

We hebben het paasverhaal gelezen, spelletjes gedaan, samen geluncht in paassfeer, met een gekookt eitje van onze ouderraad. Daarna mocht elke leerling een zwerfkei maken voor een andere leerling. Iets voor elkaar maken betekent glimlachen, liefhebben, de ander opmerken, gezelligheid en nog veel meer moois. De hogere groepen mochten er een mooie tekst bij of op maken in 'Kanjertaal', zodat de steen een nog grotere betekenis kreeg. Als afsluiting kregen de kinderen een lekkere traktatie mee naar huis, wederom door de ouderraad verzorgd, zodat het hele gezin nog mee kon genieten.

paasviering 4 De Hoge Voorde
Coronaafdeling Gelreziekenhuis Zutphen De Hoge Voorde

Onze kleuters tekenen voor de Corona-afdeling in het Gelre Ziekenhuis Zutphen

12-3-2021

Onze kleuters hebben mooie tekeningen gemaakt voor in het 'zitje' voor patiënten, op de Corona-afdeling in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. Patiënten en medewerkers hebben het gebaar van de kinderen erg gewaardeerd, dit laat een blije Suzan, moeder van onze leerling Tygo weten. Ze stuurt namens de Corona-afdeling een bedankje voor alle mooie tekeningen die de ruimte nu opfleuren.

Gym buiten groepen 7 De Hoge Voorde
Gym buiten groep 4B De Hoge Voorde

Yes, we mogen weer gymmen.

5-3-2021

Vanochtend hebben voor het eerst meerdere groepen, met inachtneming van alle coronaregels, buiten gymles gekregen van onze vakleerkracht Lise en haar stagiaires Mouro en Ylja. We hebben nog niet zoals 'normaal', gym in de sporthal, maar dit is een mooi alternatief en wat hadden we een geluk vanmorgen, want de eerste zonnestralen waren er ook bij!
Wat fijn om de dag zo te beginnen, de kinderen hebben genoten!

Gym buiten 2 groepen 7 De Hoge Voorde
Bedankje Gemeente Bronckhorst De Hoge Voorde
Bedankje 2 Gemeente Bronckhorst De Hoge Voorde

Gemeente Bronckhorst bedankt!

16-2-2021

Deze week hebben we een mooi gebaar ontvangen van de gemeente Bronckhorst voor het realiseren van wederom 5 weken thuisonderwijs. De bloemzaden die in de hartjes zitten, zullen we poten in onze schooltuin.

Pannenkoekendag De Hoge Voorde

De Hoge Voorde bakt ze bruin!

13-2-2021

We wilden al onze leerlingen en hun ouders, maar ook ons team, bedanken voor hun inzet en het samen realiseren van opnieuw vijf weken thuisonderwijs. Tevens wilden we vieren dat de kinderen op 8 februari weer naar school mochten. Daarom heeft elk gezin een pak pannenkoekmeel gekregen. Samen hebben we door onze inzet voor verbinding gezorgd, daarom is nu gekozen voor ontspanning, samen uit eten! Uit eten gaan mag natuurlijk niet, maar thuis samen pannenkoeken bakken wel. Iedereen met zijn eigen gezin uit eten, lekker thuis. “Heel de Hoge Voorde bakt….. Pannenkoeken!” op zaterdag 13 februari. Wat zal het in Vorden en omstreken lekker hebben geroken.

Sneeuwpret 1 De Hoge Voorde

Sneeuwpret

11-02-2021

Na de heropening van de school deze week, is het erg jammer, dat door de aangescherpte regels, de gymlessen geen doorgang meer mogen vinden........maar de sneeuw maakte deze week heel veel goed. Wat hebben de kinderen genoten!!

Sneeuwpret 2 De Hoge Voorde
Sneeuwschuiven 1 De Hoge Voorde
Sneeuwschuiven 2 De Hoge Voorde

Nu is de Hoge Voorde echt klaar voor de heropening van school

9-2-2021

Met dank aan de gemeente Bronckhorst zijn vandaag de parkeerplaatsen voor en naast de school schoon geschoven zodat het team en ouders weer 'normaal' kunnen parkeren na de hevige sneeuwval. U ziet dat zelfs de kleuters het goede voorbeeld volgen onder het mom van JONG GELEERD IS OUD GEDAAN. Heel fijn, omdat morgen de kinderen (nu in de herkansing) terugkomen voor het fysiek onderwijs. We zijn blij dat we nu echt mogen beginnen! Het online onderwijs was prima natuurlijk en zeker ook de afgelopen dag, maar er gaat niets boven het fysieke onderwijs!

Sport en bewegen De Hoge Voorde

Gym tijdens de noodopvang

29-1-2021

 
We hebben een aanbod gekregen van de gemeente Bronckhorst om gymles te mogen geven aan kinderen die noodopvang krijgen op school. In overleg met de vakleerkracht die dit schooljaar aan onze school is verbonden, was gisteren de eerste les in de speelzaal op school. Een mooi gebaar van de gemeente om ook de kinderen uit de noodopvang meer te laten bewegen.

Juf Tineke 12,5 jaar in het onderwijs De Hoge Voorde

Juf Tineke 12,5 jaar in het onderwijs

8-1-2021

Vanmorgen was Tineke Ossewaarde, juf van groep 8A, totaal verrast toen ze een bloemetje aangeboden kreeg namens het team en SKBG voor haar 12,5 jarig jubileum.

We wensen haar nog vele mooie jaren binnen De Hoge Voorde en hopen dat wij nog lang gebruik mogen maken van haar kwaliteiten!

Overhandiging kerstkaarten aan De Wheme door De Hoge Voorde

Overhandiging kerstkaarten aan bewoners van verzorgingstehuis De Wehme

15-12-2020

Het kerstfeest van De Hoge Voorde dat gevierd zou worden op 17 december j.l. stond in het teken van 'aandacht voor elkaar'. 

Door de plotselinge Lock-down, werd alles anders. Het kerstfeest moest ineens in afgeslankte vorm twee dagen eerder plaatsvinden maar..............'iets kunnen betekenen voor een ander' kreeg misschien nu nog wel een meer intense betekenis.

In de huidige tijd is verbinding en samenwerking zo belangrijk. Vanuit deze gedachte was er ook besloten om kerstkaarten te maken voor ouderen in verzorgingstehuis De Wehme in Vorden, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken in deze moeilijke Coronatijd. De kaarten die de kinderen gemaakt hebben zijn Coronaproof aangeboden en de medewerkers waren er zichtbaar blij mee, ze hebben achteraf nog laten weten dat de bewoners het prachtig hebben gevonden. Volgens zeggen vonden ze het gebaar erg lief!

De bewoners mochten niet op de foto uit privacy-overwegingen.

schoolfruit De Hoge Voorde
Schoolfruit donatie voedselbank De Hoge Voorde

DONATIE SCHOOLFRUIT AAN DE VOEDSELBANK

15-12-2020

Plotseling gingen de kinderen naar huis en net zo plotseling hadden wij in één keer 264 appels, 264 bananen en 132 sinaasappels over. Door een mooi idee binnen de 'schoolfruitgroep' is het fruit afgelopen dinsdag gedoneerd aan de Voedselbank in Zutphen. Fijn dat het fruit van De Hoge Voorde op deze manier in deze kerstperiode, een waardevolle bestemming heeft gekregen.

Kerstboodschap ouders De Hoge Voorde

Kerstviering

15-12-2020

En dan krijgen we te horen dat de school weer dicht gaat…. Wat een domper!

Betekent dat dan ook dat de kerstviering niet doorgaat??? Tuurlijk niet!! Daar bedenken we met z’n allen wat op.

En dus werden de meeste activiteiten verplaatst van de donderdag naar de dinsdag om ervoor te zorgen dat de kinderen met een warm en gezellig gevoel de kerstvakantie in konden gaan.

De dag begon met het zingen van een lied voor juf Joanne. Zij nam, na een lange tijd werkzaam te zijn geweest op onze school, afscheid en dat konden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan!
Hierna zijn de kinderen naar hun eigen klassen gegaan om daar het kerstfeest voort te zetten. Er is voorgelezen, gezongen, film gekeken en toneelstukjes opgevoerd. En dit alles in een gezellige warme kerstsfeer van de eigen groep. Tijdens de lunch hebben de kinderen een heerlijk kerststolletje van de ouderraad gekregen en dat maakte de eigen meegebrachte lunch nog lekkerder.

De klapper van deze dag waren de filmpjes met kerstboodschappen van de ouders! De kinderen vonden het geweldig! Ze zijn zelfs meerdere keren bekeken.

Ouders, onwijs bedankt voor het insturen van jullie hartverwarmende filmpjes en foto’s. Het was een geweldige verrassing voor de kinderen!
Het heeft er mede aan bijgedragen dat de kinderen met een kersterig gevoel naar huis zijn gegaan.

Klaar voor de start voor schoolfruit voor een 'gezonde school'!

10-11-2020

Het eerste fruit is binnen.  De Hoge Voorde doet mee aan eu.schoolfruit.  Samen met een groep enthousiaste ouders/verzorgers gaan we vanaf morgen, met naleving van de Coronarichtlijnen, starten met de verstrekking van schoolfruit. Hiermee willen we alle kinderen de kans geven om 3 dagen in de week fruit en groente te laten eten en kennis te laten maken met misschien nieuwe soorten fruit en groente. Zo werken we samen met onze ouders/verzorgers aan een 'gezonde school'.

Anne Letink installatie jeugdburgemeester 1 De Hoge Voorde

Installatie jeugdburgemeester Anne Letink

29-10-2020

Tijdens de raadsvergadering van vanavond is Anne Letink uit groep 7A geïnstalleerd tot jeugdburgemeester van de gemeente Bronckhorst. Het was een bijzondere raadsvergadering met alle wethouders 'op afstand'. Anne werd geprezen om haar originele idee om een jeugdparlement op te gaan richten. Ze krijgt dit jaar nog hulp van loco-burgemeester Kjeld Hendriks. Anne, van harte gefeliciteerd namens Basisschool De Hoge Voorde en we zullen dit jaar vast nog wel gaan samenwerken met jou in je nieuwe taak van 'jeugdburgemeester'.

Installatie Anne Letink jeugdburgemeester 2 De Hoge Voorde
Anne Letink installatie jeugdburgemeester 3 De Hoge Voorde
Anne Letink jeugdburgemeester De Hoge Voorde

Leerling van De Hoge Voorde verkozen tot 'JEUGDBURGEMEESTER' van de gemeente Bronckhorst! 

14-10-2020

Wat zijn we trots ... leerling van groep 7A Anne Letink is verkozen tot jeugdburgemeester van de gemeente Bronckhorst. Voor deze verkiezing hadden zich 13 kinderen uit groep 7 van alle basisscholen uit de gemeente aangemeld. De aanmeldingen waren voorzien van mooie motivaties. Op 14 oktober heeft een jury alle presentaties met een debat met stellingen beoordeeld. De kandidaten mochten laten zien waarom zij geschikt zijn voor deze bijzondere baan. Anne kwam als winnaar uit de bus en wordt tijdens de (online) raadsvergadering op 29 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis officieel benoemd. Zij mag dan Kjeld opvolgen, die nu een jaar lang jeugdburgemeester is geweest.

gogoanime