School

Onder het kopje 'school' vindt u algemene informatie over onze school, maar ook vertellen we u waar we voor staan ​​en waar we goed in zijn. We vertellen tevens hoe we ons onderwijs en onze leerlingondersteuning organiseren.

Kijkje in de school

Hoe ziet onze school er eigenlijk aan de binnenkant uit? Dat kunt u hier ontdekken, kijk maar eens rond in onze lokalen en andere ruimtes. 

Kijkje in de school

Kom kennismaken

Is onze school iets voor uw kind, maar wilt u eerst meer informatie? Kom dan kennismaken. Maak een afspraak voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek. Of meldt u aan voor een rondleiding door de school. Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Maak een afspraak

Aannamebeleid

Op alle scholen binnen SKBG zijn alle leerlingen in principe welkom, mits u als ouder(s)/verzorger(s) de uitgangspunten van de school respecteert. Op het moment dat u uw kind aanmeldt, wordt nauwkeurig beoordeeld of onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Uiteraard kunnen er redenen zijn waarom wij niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften. De wettelijke procedure wordt hierbij zorgvuldig doorlopen. Wij hanteren vooraf geen grenzen voor groepsgroottes of voor het maximaal aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Per leerling wordt zorgvuldig bekeken weergegeven of aan de onderwijsbehoeften kan worden voldaan.

Hieronder wordt u kort geïnformeerd over ons aannamebeleid. Waarschijnlijk voldoende informatie, als uw kind geen specifieke onderwijsbehoeften heeft. Mocht dit wel het geval zijn, verwijzen we u naar het uitgebreide SKBG beleidsdocument, zie het kopje 'school/documentatie/beleidsdocument 'toelating en plaatsen van leerlingen''.

U kunt de aanmelding doen als uw kind drie jaar oud is. Vanaf 3 jaar nemen we de aanmelding in behandeling en onderzoeken wij of uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft. Dat gebeurt op basis van informatie die van u als ouders/verzorgers wordt verkregen. Ook kan met uw toestemming bij derden (peuterspeelzaal, kinderopvang, andere basisschool etc.) informatie ingewonnen worden.

Allereerst maakt u een afspraak en wordt u uitgenodigd voor een rondleiding, ontvangt u de schoolgids en krijgt u aanvullende informatie. Mocht uw kind specifieke onderwijsbehoeften hebben, dan krijgt u van de directeur een nadere toelichting op de toelatingsprocedure.

Tijdens dit gesprek wordt in beeld gebracht waar de kansen en belemmeringen liggen en wat uw kind nodig heeft om aan het onderwijs deel te kunnen nemen. Het onderzoek naar de onderwijsbehoeften van uw kind, het vaststellen van de aard van ondersteuning en het onderzoek naar ondersteuningsmogelijkheden van de school wordt eerst afgerond, voordat uiteindelijk een beslissing wordt genomen.

 

Gedragsprotocol

De voor ons belangrijke waarden en gedragsregels zijn zichtbaar in het gedragsprotocol. Mocht er een onderzoek gedaan worden naar de ondersteuningsbehoeften van uw kind in relatie met de mogelijkheden die wij kunnen bieden, dan is het van belang om onze waarden en gedragsregels voor ogen te houden. Het doel van het gedragsprotocol is het bieden van kaders m.b.t. gewenst gedrag en het waarborgen van de veiligheid van leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten van De Hoge Voorde. Zie voor het gedragsprotocol het kopje 'school/documentatie/gedragsprotocol'.

gogoanime