Scholen op de kaart

Op de website 'Scholen op de kaart' worden scholen vergeleken op basis van cijfers. Denk dan bijvoorbeeld aan het leerlingenaantal, de Citoscores en het eventuele verloop. Op deze site vind je informatie over alle scholen in Nederland en dus ook over De Hoge Voorde.

De gegevens zijn van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast kunnen scholen ook zelf specifieke informatie of toelichtingen bijvoegen. Bekijk de scores van onze school.

Vind De Hoge Voorde op 'Scholen op de kaart'

Scholen Op Kaart